30 listopada 2017, godz. 9.00
Warsztaty prowadzone przez MPO-Łódź umożliwiają poszerzenie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów poprzez wizualizacje: prawidłowej segregacji, przetwarzania odpadów oraz odzysku.
Dzięki prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona droga odpadów oraz najistotniejsze informacje wraz ze schematami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. W prosty sposób przedstawione zostaną informacje o możliwościach wykorzystania odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Przybliżymy zagadnienia gospodarowania odpadami w gospodarstwie domowym co z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

***

30 listopada 2017, godz. 10.30
Warsztaty prowadzone przez MPO-Łódź umożliwiają poszerzenie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów poprzez wizualizacje: prawidłowej segregacji, przetwarzania odpadów oraz odzysku.
Dzięki prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona droga odpadów oraz najistotniejsze informacje wraz ze schematami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. W prosty sposób przedstawione zostaną informacje o możliwościach wykorzystania odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Przybliżymy zagadnienia gospodarowania odpadami w gospodarstwie domowym co z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

***

1 grudnia 2017, godz. 9.00
Warsztaty prowadzone przez MPO-Łódź umożliwiają poszerzenie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów poprzez wizualizacje: prawidłowej segregacji, przetwarzania odpadów oraz odzysku.
Dzięki prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona droga odpadów oraz najistotniejsze informacje wraz ze schematami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. W prosty sposób przedstawione zostaną informacje o możliwościach wykorzystania odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Przybliżymy zagadnienia gospodarowania odpadami w gospodarstwie domowym co z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

***

1 grudnia 2017, godz. 10.30
Warsztaty prowadzone przez MPO-Łódź umożliwiają poszerzenie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów poprzez wizualizacje: prawidłowej segregacji, przetwarzania odpadów oraz odzysku.
Dzięki prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona droga odpadów oraz najistotniejsze informacje wraz ze schematami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. W prosty sposób przedstawione zostaną informacje o możliwościach wykorzystania odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Przybliżymy zagadnienia gospodarowania odpadami w gospodarstwie domowym co z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

***

Warsztaty prowadzone przez Annę Meissner i Bognę Juchnowicz – "Podróże na rolkach wyobraźni"

***

Warsztaty prowadzone przez Ritę Zielińską i Aleksandrę Wygnańską – „EKOsystem, EKO-życie. Tworzenie własnych przyrodniczych światów” – grupy uczestniczące w tym warsztacie proszone są o przyniesienie gazet, korków, butelek, reklamówek, etc.

***

Warsztaty prowadzone przez Maję Grau i Tomasza Ciesielskiego – "ECO-BOHATER" – grupy uczestniczące w tym warsztacie proszone są o przyniesienie odpadów "codziennych": czystych opakowań po jedzeniu i piciu, gazet, tektury, nawet kawałków niepotrzebnych tkanin

***

Warsztaty prowadzone przez Julitę Lipińską i Barbarę Szewczyk – "Zaszronione, zimowe witraże" – grupy uczestniczące w tym warsztacie proszone są o przyniesienie plastikowych butelek.